pagina facebook ubv Harta site

Home Spatiul universitătii ro   en


Spaţiul universitar
Universitatea”Bogdan Vodă” are baza materială proprie localizată teritorial la Cluj-Napoca. Spaţiul universitar se compune din totalitatea construcţiilor proprii, amfiteatre, săli de curs şi seminar, laboratoare şi biblioteci, spaţii administrative şi sportive, precum şi dotarea acestora.Spaţiul universitar cuprinde ansamblul edificiilor, terenurilor şi a altor dotări, aflate la dispoziţia comunităţii universitare pentru desfăşurarea procesului de învăţământ şi de cercetare, a activităţilor culturale şi sportive, precum şi pentru activităţile de administrare. Universitatea utilizează, pe bază de contracte, unele spaţii auxiliare ce aparţin altor instituţii de învăţământ, dacă este necesar. spatiuBaza materialăspatiu Sediul Universităţii, în Municipiul Cluj-Napoca este situat pe strada Tăietura Turcului nr. 47, Clădirea C1 .Spaţiul didactic propriu din Campusul universitar, situat în Cluj-Napoca, cuprinde: spaţii didactice pentru activităţi de predare şi seminarizare, laboratoare, bibliotecă, catedre, restaurant studenţesc. Tot aici se află şi rectoratul UBV. Spaţiul universitar ce cuprinde sălile de seminarii, laboratoarele de informatică, spaţiile didactice auxiliare şi spaţiile de administraţie, sunt prezentate în următorul tabel :


spatiu spatiu spatiu spatiu
Nrcrt Amfiteatru/Sala
Locuri
corp
PARTER
1 Sala seminar 36 C
2 Laborator Informatică 24 C
3 Sala de curs 156 A
4 Sala de curs 168 A
5 Biblioteca 80 C
6 Sala seminar 16 B
7 Departament IFR
B
8 Arhiva
B
9 Biblioteca II
B
10 Sala profesorală
B
11 Administrativ
B
12 Contabilitate
B
13 Secretariat
C
14 Tipografie
C
15 Birou auto
I
16 Cabina poartă
I
17 Centrala termică
C
18 Grup social
A
19 Coridor vest
A
20 Coridor est
C
21 Coridor bibliotecă
C
22 Coridor corp nou
B
23 Scări
A
24 Centru de cercetare
B
TOTAL
480
ETAJ I
1 Sala de curs 90 C
2 Sala seminar 36 C
3 Sala de curs 248 C
4 Sala de curs 85 B
5 Sala seminar 32 B
6
Sala curs
108
B
7
Sala seminar
32
B
8
Sala seminar
32
B
9
Sala seminar
32
B
10
Catedra Finante Contabilitate Informatica

C
11
Catedra de Drept

C
12
Catedra de Management-Marketing

C
13
Catedra de Educatie Fizica si Sport

A
14
Secretariat

A
15
Decanat Facultatea de Stiinte Economice

A
16
Decanat Facultatea de Drept

A
17
Prorector

A
18
Presedinte

A
19
Rector

A
20
Sala Senat

A
21
Grupuri sanitare

A
22
Hol Amfiteatru

A
23
Coridor Est

I
24
Coridor Corp Noi

B
25
Scari

A
26
Centrala + Vestiar

B
TOTAL
695

ETAJ II
1
Restaurant studentesc


2
Sala de curs
132
I
3
Sala de curs
102
B
4
Sala de seminar
32
B
5
Sala de seminar
32
B
6
Sala de seminar
32
B
7
Hol


TOTAL 330Baza materială închiriată în baza contractului nr.2718/28.10.1999, reînnoit anual, cuprinde la Colegiul “Gheorghe Lazăr” din Cluj Napoca.
spatiu

Spaţiile de învăţământ proprii sunt dotate cu mobilier la standardele cerute de învăţământul academic universitarspatiu

 Inventarul birotic pentru activitatea de secretariat şi munca de administrare cuprinde: calculatoare, xerox-uri, fax-uri, scannere, imprimante, TV color, video-proiectoare, un tipar digital, laptop-uri etc.

Biblioteca din Cluj-Napoca detine un fond de carte de peste 12.000 volume, totalizand un numar de circa 3150 de titluri, la care se adaugă abonamente la 61 reviste şi periodice.

spatiuspatiuÎn concluzie, spaţiul propriu acoperă nevoile în proporţie de 100% la învăţământul de zi, existând şi excedent de fond de timp săptămânal ( la Specializarea Educaţie fizică fiind închiriate baze sportive pentru lucrări practice ). Acoperirea nevoilor didactice este de 100% cu spaţii proprii, pentru învăţământul frecvenţă redusă, unde este cazul. Baza materială, proprie în primul rând, modernă şi funcţională asigură suportul logistic necesar pentru un învăţământ la standarde cerute în domeniu, fondurile alocate pentru investiţii şi dotări depăşind cu mult pragul impus de 25% din venituri.