pagina facebook ubv Harta site

Home Regulamente ro   en
Regulamente şi statute

Regulamente şi statute  Regulamente
  09-26-2021 01:48:57

Nume
  1. SECTIUNEA CAPACITATE INSTITUTIONALA 
  1.01 Organigrame si Structuri manageriale ale Universitatii.pdf 
  1.02 Regulamentul intern al UBV.pdf 
  1.03.1 Planul strategic al Universitatii Bogdan Voda aferent perioadei 2012-2016.pdf 
  1.03.2 Planul strategic de dezvoltare durabila.pdf 
  1.04 Planul operational anual, aferent anilor 2009, 2010 si 2011.pdf 
  1.05 Plan de dezvoltare durabila.pdf 
  1.06 Regulament de organizare si functionare a bibliotecii universitare.pdf 
  1.07 Regulamentul Senatului UBV.pdf 
  1.08 Regulamentul Consiliului de Administratie UBV.pdf 
  1.09 Codul de etica universitara.pdf 
  1.10 Metodologia de organizarea a alegerilor academice.pdf 
  2. SECTIUNEA EFICACITATE EDUCATIONALA 
  2.01 Regulament privind activitatea didactica.pdf 
  2.02 Regulament de desfasurare a activitatii didactice pe baza ECTS.pdf 
  2.03 Regulamentul activitatii profesionale a studentilor.pdf 
  2.03.1 Hotarare privind organizarea examenelor.pdf 
  2.04 Regulament privind activitatea de tutoriat.pdf 
  2.05 Regulament al Contractelor de studii universitare si Regimul taxelor de studii.pdf 
  2.06.1 Metodologia organizarii si desfasurarii Admiterii pt studiile universitare de licenta in anul univ. 2019-2020.pdf 
  2.06.2 Metodologia organizarii si desfasurarii admiterii in ciclu II studii universitare de masterat pentru anul universitar 2019-2020.pdf 
  2.07.2 Metodologia organizarii si desfasurarii Examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat.pdf 
  2.07.3 Metodologia organizarii si desfasurarii examenului de finalizare a studiilor universitare de licenta - Facultatea de Stiinte Economice.pdf 
  2.07.4 Metodologia organizarii si desfasurarii examenului de finalizare a studiilor universitare de licenta - Facultatea de Drept.pdf 
  2.07.5 Metodologia organizarii si desfasurarii examenului de finalizare a studiilor universitare de licenta Facultatea de Educatie fizica si Sport.pdf 
  2.08 Regulament privind cadrul general de organizare si desfasurare a practicii studentilor.pdf 
  2.09 Codul drepturilor si obligatiilor studentilor.pdf 
  2.10 Regulament privind regimul actelor de studii.pdf 
  2.11 Regulament privind inmatriculari, exmatriculari, reinmatriculari si transferul studentilor.pdf 
  2.12 Regulament al Comisiei pentru relatia cu absolventii.pdf 
  2.13 Regulamentul cercetarii stiintifice.pdf 
  2.14 Regulamentul IFR.pdf 
  2.15 Metodologie privind ocuparea posturilor didactice vacante.pdf 
  3. SECTIUNEA MANAGEMENTUL CALITATII 
  3.01 Regulamentul Politicilor si strategiilor pentru asigurarea calitatii.pdf 
  3.02 Regulamentul Comisiei pentru asigurarea calitatii serviciilor educationale.pdf 
  3.03 Regulament privind initierea, aprobarea, monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studii.pdf 
  3.04 Regulament de evaluare a cadrelor didactice.pdf 
  3.05 Regulament al Comisiei de consiliere in cariera.pdf 
  3.06 Regulament privind organizarea si functionarea Departamentului de Imagine si Relatii publice.pdf 
  3.07 Regulament de organizare si functionare a Biroului de Relatii internationale.pdf 
  Metodologia_admiterii_pentru_studii_de_licenta_2021.pdf 
  Metodologia_admiterii_pentru_studii_de_master_2021.pdf 
  Metodologia_organizarii_examenului_de_Disertatie_2020.pdf 
  Metodologia_organizarii_examenului_de_Disertatie_2021.pdf 
  Metodologia_organizarii_examenului_de_Licenta_2021.pdf 
  Metodologia_organizarii_examenului_de_licenta_Drept.pdf 
  Metodologia_organizarii_examenului_de_licenta_EFS.pdf 
  Metodologia_organizarii_examenului_de_licenta_St_Economice.pdf 
  Procedura_speciala_pentru_desfasurarea_examenelor_de_finalizare_a_studiilor_in_perioada_starii_de_alerta.pdf 
0 directories, 50 files (29090 Kb)