pagina facebook ubv Harta site

Home Regulamente ro   en
Regulamente şi statute

Regulamente şi statute  Regulamente
  12-05-2022 14:17:10

Nume
  1. SECTIUNEA CAPACITATE INSTITUTIONALA 
  1.00. Carta.pdf 
  1.00.1. Ordin Rector 6245_28.12.2016.pdf 
  1.00.2. Ordin Rector 6197_15.12.2020.pdf 
  1.00.3 Baza materiala.pdf 
  1.01. Organigrame si structuri manageriale 2021.pdf 
  1.02 Regulamentul intern al UBV.pdf 
  1.03.1 Planul strategic al Universitatii Bogdan Voda aferent perioadei 2020-2021.pdf 
  1.04 Planul operational anual, aferent anilor 2020-2021.pdf 
  1.06 Regulament de organizare si functionare a bibliotecii universitare.pdf 
  1.07 Regulamentul Senatului UBV.pdf 
  1.08 Regulamentul Consiliului de Administratie UBV.pdf 
  1.09 Codul de etica universitara.pdf 
  1.10 Metodologia de organizarea a alegerilor academice.pdf 
  2. SECTIUNEA EFICACITATE EDUCATIONALA 
  2.01 Regulament privind activitatea didactica.pdf 
  2.02 Regulament de desfasurare a activitatii didactice pe baza ECTS.pdf 
  2.03 Regulamentul activitatii profesionale a studentilor.pdf 
  2.04 Regulament privind activitatea de tutoriat.pdf 
  2.05 Regulament al Contractelor de studii universitare si Regimul taxelor de studii.pdf 
  2.06.1 Metodologia organizarii si desfasurarii Admiterii pt studiile universitare de licenta in anul univ. 2020-2021.pdf 
  2.06.2 Metodologia organizarii si desfasurarii admiterii in ciclu II studii universitare de masterat pentru anul universitar 2020-2021.pdf 
  2.07.1 Metodologia Examenului de licenta.pdf 
  2.07.1.1 Metodologia organizarii si desfasurarii examenului de finalizare a studiilor universitare de licenta - Facultatea de Stiinte Economice.pdf 
  2.07.1.2 Metodologia organizarii si desfasurarii examenului de finalizare a studiilor universitare de licenta - Facultatea de Drept.pdf 
  2.07.1.3 Metodologia organizarii si desfasurarii examenului de finalizare a studiilor universitare de licenta Facultatea de Educatie fizica si Sport.pdf 
  2.07.2 Metodologia Examenului de disertatie.pdf 
  2.08 Regulament privind cadrul general de organizare si desfasurare a practicii studentilor.pdf 
  2.09 Codul drepturilor si obligatiilor studentilor.pdf 
  2.10 Regulament privind regimul actelor de studii.pdf 
  2.11 Regulament privind inmatriculari, exmatriculari, reinmatriculari si transferul studentilor.pdf 
  2.12 Regulament al Comisiei pentru relatia cu absolventii.pdf 
  2.13 Regulamentul cercetarii stiintifice.pdf 
  2.14 Regulamentul IFR.pdf 
  2.15 Metodologie privind ocuparea posturilor didactice vacante.pdf 
  2.16 Regulament informatica .pdf 
  2.17 Metodologia de alegere a studentilor ubv.pdf 
  2.18 Regulament de acordare al burselor si altor forme de sprijin material pentru studenti.pdf 
  3. SECTIUNEA MANAGEMENTUL CALITATII 
  3.01 Regulamentul Politicilor si strategiilor pentru asigurarea calitatii.pdf 
  3.02 Regulamentul Comisiei pentru asigurarea calitatii serviciilor educationale.pdf 
  3.03 Regulament privind initierea, aprobarea, monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studii.pdf 
  3.04 Regulament de evaluare a cadrelor didactice.pdf 
  3.05 Regulament al Comisiei de consiliere in cariera.pdf 
  3.07 Regulament de organizare si functionare a Biroului de Relatii internationale.pdf 
  3.08 Regulament de selectie a decanilor.pdf 
  3.09 Raport de Audit UBV 2020-2021.pdf 
  Metodologia_organizarii_examenului_de_Disertatie_2022.pdf 
  Metodologia_organizarii_examenului_de_Licenta_2022 - Drept.pdf 
  Metodologia_organizarii_examenului_de_Licenta_2022 - EFS.pdf 
  Metodologia_organizarii_examenului_de_Licenta_2022 - Stiinte Economice.pdf 
  Procedura speciala pentru desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor in perioada starii de alerta.pdf 
  Procedura speciala pentru desfasurarea admiterii 2020 in perioada starii de alerta.pdf 
  Procedura speciala pentru desfasurarea examenelor in perioada starii de alerta 2019-2020.pdf 
  Procedura speciala pentru desfasurarea examenelor in perioada starii de alerta 2020 - 2021.pdf 
  Procedura speciala pentru desfasurarea examenelor in perioada starii de alerta 2021 - 2022.pdf 
  Z-Arhiva.rar 
0 directories, 57 files (145658 Kb)