pagina facebook ubv Harta site

Home Proiecte Innotech ro   en
steaguri

Posturi scoase la concurs 2022


UNIVERSITATEA BOGDAN-VODA din CLUJ-NAPOCA anunta organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante publicate de catre Ministerul Educatiei in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 1250 din 24 noiembrie 2022, partea a III-a.
Concursul se desfasoara in conformitate cu Legea educatiei nationale nr.1/2011; H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior, Ordinul MECTS nr. 6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior si a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare; Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice a Universitatii Bogdan-Voda 2022.
Dosarul de concurs este constituit de catre candidat si se depune la Departamentul Resurse Umane din cadrul Universitătii Bogdan-Voda, str. Taietura Turcului Nr.47, Cladirea A2, in perioada 24 noiembrie 2022 - 23 ianuarie 2023. Toate informatiile privind calendarul si conditiile de organizare a concursurilor pot fi gasite pe site-ul web al Universitatii Bogdan-Voda la adresa acestei pagini http://www.ubv.ro, precum si pe site-ul web specializat al ME, la adresa http://jobs.edu.ro/
Concursurile se vor desfasura la sediul facultatii cu respectarea termenului de inscriere prevazut in calendarul concursului si a termenelor legale de desfasurare a probelor de concurs care vor fi facute publice pe site-ul web al universitatii si pe site-ul web al concursului asigurat de ME.