pagina facebook ubv Harta site

Home Facultatea de Stiinte Economice Admitere masterat ro   en


Studii universitare de masterat - Facultatea de Ştiinţe Economice

conform "METODOLOGIEI DE ADMITERE LA MASTERAT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020"
Studii universitare de masterat

Nr.crt Denumirea programului de masterat Forma de învăţământ Durata(semestre) Observaţii
1 Managementul afacerilor ZI 4 Locuri cu taxă
2 Managementul societătilor comerciale şi de credit ZI 4 Locuri cu taxă
3 Managementul resurselor umane ZI 4 Locuri cu taxă
4 Managementul organizaţiilor sportive ZI 4 Locuri cu taxă


La admiterea in ciclul de studii universitare de masterat pot candida:
 • absolvenţii cu diplomă de licenţă, ai ciclului de studii universitare de licenţă (ciclul I), conform Legii 288/2004;
 • absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată, conform Legii 84/1995.
 • absolvenţii cu diplomă de licenţă, ai ciclului de studii universitare de licenţă (ciclul I), conform Legii 1/2011;


Perioada de înscriere şi afişarea rezultatelor


 • Sesiunea I: 1 iulie 2020 - 31 iulie 2020
 • Sesiunea II: 3 august 2020 - 25 septembrie 2020
Condiţii de admitere

Concurs de dosare - pe baza mediei de licenţă
Actele necesare

Înscrierea candidatilor se face pe baza urmãtoarelor acte:

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, recunoscută de MEC, în original
 • Foaia matricolă, anexă la diploma de bacalaureat, în original;
 • diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, recunoscută de MEC, în original. Pentru candidaţii care au aplicat şi la o altă facultate este necesară o copie legalizată a diplomei de licenţă (sau echivalentă), însoţită de o adeverinţă de la facultatea unde se află actele în original;
 • supliment la diploma de licenţă - în original;
 • certificat de naştere - original sau copie legalizată;
 • certificat de căsătorie - original sau copie legalizată (în cazul schimbării numelui;
 • dosar plic, cu antet completat;
 • trei fotografii - tip 3/4, color, actuale;
 • carte/buletin de identitate - copie xerox;
 • copie chitanţă taxa de înscriere, la concursul de admitere;
 • adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie.

Taxe de şcolarizare

Modalităţi de plată (maxim 4 tranşe)

Prima tranşă - 25% până la 1 Octombrie 2020

A doua tranşă - 25% până la 1 Decembrie 2020

A treia tranşă - 25% până la 1 Martie 2021

A patra tranşă - 25% până la 1 Mai 2021

Facilităţi


 • La plata integrală a taxei de scolarizare, pană la 1 octombrie, se acordă o reducere de 10%.
 • Masteranzii, absolventi ai programelor de studii de licenţă UBV, beneficiază de reducerea taxei de scolarizare anuală cu 8%.
 • Taxa de scolarizare poate fi achitată în patru tranşe, prima prezentare la examen fiind inclusă în taxa anuală de scolarizare.