pagina facebook ubv Harta site

Home Facultatea de Stiinte Economice Admitere masterat ro   en


Studii universitare de masterat - Facultatea de Ştiinţe Economice

conform "METODOLOGIEI DE ADMITERE LA MASTERAT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019"
Studii universitare de masterat

Nr.crt Denumirea programului de masterat Forma de învăţământ Durata(semestre) Observaţii
1 Managementul afacerilor ZI 4 Locuri cu taxă
2 Managementul societătilor comerciale şi de credit ZI 4 Locuri cu taxă
3 Managementul resurselor umane ZI 4 Locuri cu taxă
4 Managementul organizaţiilor sportive ZI 4 Locuri cu taxă
5 Bănci, asigurări şi pieţe financiare ZI 4 Locuri cu taxă


La admiterea in ciclul de studii universitare de masterat pot candida:
 • absolvenţii cu diplomă de licenţă, ai ciclului de studii universitare de licenţă (ciclul I), conform Legii 288/2004;
 • absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată, conform Legii 84/1995.


Perioada de înscriere şi afişarea rezultatelor


 • Sesiunea I: 2 iulie 2018 - 31 iulie 2018
 • Sesiunea II: 1 august 2018 - 21 septembrie 2018
Condiţii de admitere

Concurs de dosare - pe baza mediei de licenţă
Actele necesare

Înscrierea candidatilor se face pe baza urmãtoarelor acte:

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, recunoscută de MEN, în original si copie legalizată;
 • diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, recunoscută de MECTS, în original şi copie legalizată. Pentru candidaţii care au aplicat şi la o altă facultate este necesară o copie legalizată a diplomei de licenţă (sau echivalentă), însoţită de o adeverinţă de la facultatea unde se află actele în original;
 • supliment la diploma de licenţă - în original şi în copie legalizată;
 • certificat de naştere - copie legalizată;
 • certificat de căsătorie - copie legalizată (în cazul schimbării numelui prin căsătorie);
 • dosar plic, cu antet completat;
 • două fotografii - tip 3/4;
 • carte/buletin de identitate - copie xerox;
 • chitanţa de plată la casieria Universităţii, a taxei de înscriere la concursul de admitere;

Taxe de şcolarizare

Modalităţi de plată (maxim 3 tranşe)

Prima tranşă - 33.3% până la 1 Octombrie 2018

A doua tranşă - 33.3% până la 1 Decembrie 2018

A treia tranşă - 33.3% până la 1 Martie 2019

Facilităţi


 • La plata integrală a taxei de scolarizare, pană la 1 octombrie, se acordă o reducere de 10%.
 • Masteranzii, absolventi ai programelor de studii de licenţă UBV, beneficiază de reducerea taxei de scolarizare anuală cu 8%.
 • Taxa de scolarizare poate fi achitată în trei tranşe, prima prezentare la examen fiind inclusă în taxa anuală de scolarizare.