pagina facebook ubv Harta site

Home Facultatea de Stiinte Economice Admitere masterat ro   en


Studii universitare de masterat - Facultatea de Ştiinţe Economice
Studii universitare de masterat

Nr.crt Denumirea programului de masterat Forma de învăţământ Durata(semestre) Observaţii
1 Managementul afacerilor ZI 4 Locuri cu taxă
2 Managementul resurselor umane ZI 4 Locuri cu taxă
3 Calendarul concursului de admitere MASTER 2022
4 Organizarea si desfasurarea concursului de admitere MASTER 2022


La admiterea in ciclul de studii universitare de masterat pot candida:
 • absolvenţii cu diplomă de licenţă, ai ciclului de studii universitare de licenţă (ciclul I), conform Legii 288/2004;
 • absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată, conform Legii 84/1995.
 • absolvenţii cu diplomă de licenţă, ai ciclului de studii universitare de licenţă (ciclul I), conform Legii 1/2011;


Perioada de înscriere şi afişarea rezultatelor


 • Sesiunea I: 1 iulie 2022 - 29 iulie 2022
 • Sesiunea II: 1 august 2022 - 23 septembrie 2022
Condiţii de admitere

Concurs de dosare - pe baza mediei de licenţă
Actele necesare

Înscrierea candidatilor se face pe baza urmãtoarelor acte:

  a) Cerere de inscriere (formular tipizat, eliberat de Universitate);
  b) Diploma de Bacalaureat si Foaia matricola (ambele in original);
  c) Diploma de Licenta si Supliment la Diploma/Foaia matricola (original/copie legalizata), pentru cei care urmeaza doua programe de studii in paralel Diploma de Licenta si Suplimentul la Diploma / Foaia matricola (copie legalizata) si Adeverinta de la universitatea la care au depus actele in original;
  d) certificatul de nastere in original/copie legalizata;
  e) certificat de casatorie in original/copie legalizata (in cazul schimbarii numelui);
  f) copie xerox dupa actul de identitate;
  g) 3 fotografii tip 3/4, color , actuale;
  h) copie chitanta taxa de inscriere, la concursul de admitere;
  i) dosar plic, cu antet completat;
  j) adeverinta medicala tip, eliberata de medicul de familie.

Taxe de şcolarizare

Modalităţi de plată (5 tranşe)

Prima tranşă - pană la 1 Octombrie 2021

A doua tranşă - pană la 1 Decembrie 2021

A treia tranşă - pană la 1 Februarie 2022

A patra tranşă - pană la 1 Aprilie 2022

A cincea tranşă - pană la 1 Iunie 2022

Facilităţi


 • La plata integrală a taxei de scolarizare, pană la 1 octombrie, se acordă o reducere de 10%.
 • Masteranzii, absolventi ai programelor de studii de licenţă UBV, beneficiază de reducerea taxei de scolarizare anuală cu 8%.
 • Taxa de scolarizare poate fi achitată în patru tranşe, prima prezentare la examen fiind inclusă în taxa anuală de scolarizare.