pagina facebook ubv Harta site

Home Facultatea de Drept Admitere masterat ro   en

Masterate ale Facultăţii de Drept

conform "METODOLOGIEI DE ADMITERE LA MASTERAT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2011-2012"


În cadrul studiilor postuniversitare de masterat, pentru anul universitar 2011-2012, admiterea la Universitatea "Bogdan-Vodă" se organizează pentru următoarele specializări :

Nr.crt Denumirea programului de masterat Forma de învăţământ Durata(semestre) Observaţii
1 Administraţia şi relaţiile de muncă în dreptul intern şi comunitar ZI 2 Locuri cu taxă
2 Ştiinţe penale ZI 2 Locuri cu taxă
3 Institutii de drept privat ZI 2 Locuri cu taxă


La admitere pot candida numai absolvenţii cu diplomă de licenţă, sau echivalentă, a studiilor universitare de lungă durată (cf. Legii nr.84/1995, Legea învăţământului, republicată).


Perioada de înscriere şi afişarea rezultatelor • Sesiunea I :13 iunie 2011 - 29 iulie 2011
 • Sesiunea II :1 august 2011 - 30 septembrie 2011
Condiţii de admitere

Concurs de dosare - pe baza mediei de licenţă
Actele necesare

Înscrierea candidatilor se face pe baza urmãtoarelor acte:

 • Diploma de licenţă în original (Adeverinta pentru cei din promotia 2011)
 • Certificat de nastere - copie legalizată
 • Certificat de casatorie - copie legalizată (unde este cazul)
 • Foaia matricolă - copie legalizată sau original
 • Diploma de bacalaureat - copie legalizată
 • Formular tip de înscriere
 • Dosar plic
 • Două fotografii - tip buletin
 • Carte de identitate - copie xerox

Taxe de şcolarizare

Modalităţi de plată (maxim 2 tranşe)

Prima tranşă - 50% până la 1 Octombrie 2011

A doua tranşă - 50% până la 1 Martie 2012