pagina facebook ubv Harta site

Homepunct Facultatea de Stiinte Economicestiinte economice ro   en

Facultatea de Stiinte Economice

management
facultatea de stiinte economice

Misiunea Facultăţii de Stiinţe Economice este aceea de a forma specialişti în domeniul economic, care să aibă un rol novator din ce în ce mai mare în comunitate şi în mediul de afaceri naţional şi internaţional. De asemenea, Facultatea de Stiinţe Economice îşi propuse să ofere educaţie de înaltă calitate, în scopul dezvoltării capacităţii intelectuale, a caracterului moral şi a cunoştinţelor de specialitate ale studenţilor, ca premise esenţiale ale formării de elite profesionale. Nu în ultimul rând, Facultatea de Stiinţe Economice dezvoltă o cercetare ştiinţifică de înalt nivel, în scopul răspândirii veritabilei culturi economice şi politice şi a spiritului antreprenorial, ca premise ale progresului economic şi social.

Misiunea şi obiectivele Facultăţii de Stiinţe Economice rezultă din necesitatea de a răspunde nevoilor pieţei forţei de muncă înalt calificate. Absolvenţii trebuie să posede un cumul de cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru integrarea într-un mediu economic diversificat şi concurenţial fără frontiere. Acest mediu validează capacitatea de a lucra eficient şi de a face faţă riscului intercondiţionării culturii locale şi organizaţionale cu cea de pe plan internaţional.

Misiunea facultăţii are în vedere realizarea următoarelor obiective:

  • asigurarea excelenţei în predare, cercetare ştiinţifică şi educaţie;
  • promovarea ştiinţei în spiritul valorilor democraţiei, al standardelor morale, al libertăţii academice, al deschiderii spre integrare în comunitatea ştiinţifică internaţională şi în spaţiul de cultură şi civilizaţie europeană
  • oferirea, prin compartimentele sale de profil, a unor cunoştinţe şi deprinderi destinate să satisfacă o paletă cât mai largă de cerinţe instructive şi educaţionale la nivel local, zonal, naţional şi internaţional;
  • asigurarea adecvării cunoştinţelor şi abilităţilor absolvenţilor la cerinţele de încadrare pe piaţa muncii, atât prin forma iniţială, cât şi prin programele de educaţie continuă
  • identificarea şi valorificarea posibilităţilor de angajare ale absolvenţilor şi consultanţă pentru integrarea rapidă şi optimă a acestora.

Competenţele planificate a fi dobândite în cadrul programelor de studiu ale Facultăţii de Stiinţe Economice sunt în concordanţă cu reglementările Cadrului Naţional al Calificărilor şi cu dezvoltarea regională a pieţei forţei de muncă din zona de NV a ţării.


membru asociatia facultatilor de economie

SPECIALIZĂRI CLUJ-NAPOCA - STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA (3ani)
  • Management


SPECIALIZĂRI CLUJ-NAPOCA - STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (2ani)
  • Managementul afacerilor

  • Managementul resurselor umane


DEPARTAMENTE

facultate management