pagina facebook ubv Harta site

Home Erasmus ro   en


Erasmus

Regulament ERASMUS +

Procedura Erasmus +

Plan de internaţionalizare

Strategia de Incluziune şi Diversitate Socială

Planurile de învăţământ al UBV pentru toate programele de studii

Structura an universitarîn plan internaţional UBV asigură coordonarea activităţilor internaţionale prin 3 birouri special create în acest sens, cu sprijinul şi în subordinea Rectorului:


Biroul Erasmus+, Parteneriate Internaţionale şi Acomodarea Studenţilor şi Personalului Didactic
- are rolul de a asigura accesul la programul Erasmus+
- are rolul de a extinde parteneriatele internaţionale şi de a asigura colaborarea cu toţi partenerii UBV
- are rolul de a ajuta la acomodarea studenţilor şi personalului didactic pentru mobilităţi sau pentru alte evenimente ale UBV


Biroul de Cercetare ştiinţifică
- are rolul de a susţine toate activităţile de cercetare a personalului didactic şi studenţilor UBV
- are rolul de a organiza periodic sesiuni de comunicare în vederea promovării cercetării în cadrul UBV
- are rolul de a organiza periodic sesiuni ştiinţifice ale căror rezultate vor fi publicate în reviste de specialitate


Biroul de Relaţii publice, Promovare Naţională şi Internaţională a UBV
- are rolul de interfaţă pentru a comunica planurile UBV (strategic, de internaţionalizare etc.)
- are rolul de a contribui la punerea în aplicare a strategiei de internaţionalizare prin promovarea UBV
- are rolul de a edita materiale de promovare a UBV


LISTA UNIVERSITATI PARTENERENational Taipei University


Taipei Medical University


Kangnam University


Universitatea de studii din Sassari


Universitatea de studii din Marche


University of Pecs


Kainan Universitycontact: +40 734202414
email: sergiu.stan14@gmail.com