pagina facebook ubv Harta site

Home Facultatea de Educatie fizica si Sport ro   en

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii "Bogdan Vodă" din Cluj-Napoca a luat ființă în anul 1994, la Baia Mare, cu specializarea "Educaţie Fizică şi Management în Sport", fiind prima facultate din ţară cu acest profil. Această specializare a fost acreditată prin Legea nr.132/17 mai 2005.

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport funcţionează, momentan cu un singur Program de studii universitare de licenţă: Educatie Fizică şi Sportivă, cu durata de 3 ani / 180 credite transferabile. Acestă specializare pregăteşte studenţii pentru a deveni specialişti în: educaţie fizică şi sport, sport de performanţă, recuperare, activităţi sportive de întreţinere, profesori de educaţie fizică şi sport, antrenori, instructori sportivi cu misiunea de a educa copiii şi adolescenţii din sistemul de învăţământ şi din domeniul sportului.


Facultatea îşi defineşte misiunea prin:

  • formarea şi perfecţionarea specialiştilor în domeniul Educaţiei Fizice şi Sportului prin asigurarea condiţiilor necesare valorificării potenţialului profesional al cadrelor didactice la standarde naţionale şi europene de calificare;
  • dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, în domeniul Educaţiei Fizice şi Sportului prin îmbunătăţirea condiţiilor materiale şi valorificarea cadrelor didactice valoroase;
  • contribuţia la dezvoltarea şi afirmarea sportului local şi naţional de performanţă, prin asistenţă metodică şi ştiinţifică, consiliere şi tutelare, elaborarea materialelor de specialitate şi documentare;
  • promovarea activităţilor fizice şi de mişcare şi a spiritului de fair-play în toate împrejurările;
  • organizarea anuală a sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a cadrelor didactice şi a studenţilor, cu participare internaţională şi publicarea materialelor în volume;
  • afirmarea cadrelor didactice şi studenţilor prin participarea la comunităţile internaţionale de specialişti şi la cooperarea universitară;
  • asigurarea bazei materiale necesare desfăşurării procesului didactic şi de cercetare, prin realizare de obiective proprii şi prin contracte.