pagina facebook ubv Harta site

Home Facultatea de Drept ro   en

Facultatea de Drept

Facultatea de Drept a fost creată pentru a face faţă cererii mari de jurişti şi de specialişti Ón domeniul stiinţelor politice. Facultatea propune o curriculă modernă şi funcţională, cu orientare preponderent pragmatică, sprijinind formarea profesională, cercetarea şi documentarea ştiinţifică la standardele performante actualmente Ón domeniu.

Facultatea de Drept şi-a asumat misiunea prestării unei activităţi didactice de nivel universitar şi de cercetare ştiinţifică la parametri specifici învătământului superior, urmărind prin aceasta formarea de specialişti atât în domeniul dreptului public cât şi privat, a căror competenţă să asigure la nivelul standardelor europene, capacitatea asumării de responsabilităţi în domeniul juridic, care să contribuie la accelerarea procesului de compatibilizare a justiţiei şi administraţiei româneşti cu standardele europene.

În condiţiile în care România şi-a asumat statutul de stat membru al Comunităţii Europene şi a aderat la valorile unanim recunoscute într-un stat de drept, misiunea Facultatii de Drept se defineşte ca fiind una de înaltă responsabilitate socială, pe plan educaţional având îndatorirea de a asigura viitoarea generaţie de specialişti în domeniul ştiinţelor juridice, teoreticieni şi practicieni de certă şi incontestabilă valoare intelectuală.