pagina facebook ubv Harta site

Home Prezentarea activitatii stiintifice ro   en


Cercetare ştiinţifică

Activitatea ştiinţifică


Realizările activităţii ştiinţifice

Planuri operaţionale


Sesiunile de comunicări ştiinţifice ale Universităţii "Bogdan-Vodă"


Sesiunile de Comunicări Ştiintifice ale Universităţii "Bogdan Vodă" se organizează anual începând cu anul 1996 şi abordează tematica vastă a problemelor teoretice, metodologice şi practice, din aria specializărilor ce compun structura didactică a instituţiei noastre.

În tabelul alăturat prezentăm evidenţa sesiunilor organizate până în prezent, la Universitatea "Bogdan Vodă", la sediile din Baia Mare, respectiv din Cluj Napoca.Nr.crt Denumirea sesiunii Anul organizării Nr.comunicări Editura Nr.pagini
1
Statul de drept şi economia de piaţă 1996 36 Risoprint 230
2
Drept şi management în societatea de tranziţie 1997 99 Risoprint 890
3
Drept şi management în societatea contemporană 1998 69 Risoprint 485
4
Drept, economie, societate civilă, educaţie-perspective pentru mileniu III 1999 186 Risoprint 930
5
Management, drept, politicã şi sport în pragul mileniului 2000 195 Risoprint 1170
6
Dezvoltare şi performanţe universitare prin cercetare la început de mileniu 2001 127 Risoprint 879
7
Jubileu în cercetarea economică, juridică, sportivă şi politică la UBV 2002 124 Risoprint 830
8
Probleme actuale ale cercetării economice, juridice, politice şi sportive 2003 79 Risoprint 439
9
Statul de drept şi economia de piaţă în perspectiva integrării europene 2004 103 Risoprint 784
10
Statul de drept şi economia de piaţă în perspectiva aderării la Uniunea Europeană 2005 68 Risoprint 606
11
Sesiunea ştiinţifică internaţională "Integrarea europeană-economia de piaţă şi statul de drept" 2007 98 Dacia 460
12
Economia şi statul de drept din România - Membră a Uniunii Europene 2008 74 Dacia 724
13
Creativitate si competitivitate in economia globală 2009 55 Dacia 534
14
Calitate şi performanţă in serviciile educaţionale 2010 67 Dacia 668
15
Performanţă educaţională şi dezvoltare durabilă în învăţămantul superior privat 2011 39 Risoprint 224
16
Performanţă educaţională şi dezvoltare durabilă în învăţămantul superior privat 2012 66 Supliment Revista "Calitatea - Acces la succes" 515
17
Performanţă educaţională şi dezvoltare durabilă în învăţămantul superior privat 2013 28 Revistele Acta Universitatis Bogdan Voda 250
18
Performanţă educaţională şi dezvoltare durabilă în învăţămantul superior privat 2014 26 Supliment Revista "Calitatea - Acces la succes" 200
19
Performanţă educaţională şi dezvoltare durabilă în învăţămantul superior privat 2015 27 Supliment Revista "Calitatea - Acces la succes" 206


Cercuri ştiinţifice studenţeşti


Cercetarea ştiinţifică în cadrul Universităţii "Bogdan Vodă" se concretizează şi în organizarea Cercurilor ştiinţifice Studenţeşti. În cadrul acestor cercuri se urmăreşte crearea unor legături între aspectele teoretice şi cele practice, dezvoltarea lucrului în echipă, încurajarea studenţilor să-şi publice lucrările în reviste. De asemenea se urmăreşte ca temele abordate în cadrul cercurilor să fie adaptate temelor alese pentru lucrările de licenţă. Studenţii au astfel ocazia să prezinte în şedinţele cercurilor capitole din lucrările de licentã.

În cadrul facultatilor functionează următoarele cercuri:


Facultatea de Ştiinte Economice:
  • CERCUL DE MANAGEMENT, condus de lect. univ. dr. Vlad Daniel
  • CERCUL DE MARKETING, condus de lect. univ. dr. Glogovetan Oana
  • CERCUL DE FINANŢE, condus de lect. univ. dr. Popa Anamaria
  • CERCUL DE CONTABILITATE, condus de lect. univ. drd. Dănilă Ioana
  • CERCUL DE INFORMATICĂ APLICATĂ, condus de sp. Cernea Sidonia

Facultatea de Drept:
  • CERCUL DE DREPT PENAL, condus de lect. univ. dr. Ban Tiberiu
  • CERCUL DE DREPT CIVIL, condus de lect. univ. dr. Morar Dana

Facultatea de Educaţie Fizică şi sport:
  • CERCUL DE STUDII METODICO-PEDAGOGICE, condus de lect. univ. dr. Sabau Gheorghe
  • CERCUL DE STUDII MORFO-FUNCTIONALE, condus de lect. univ. dr. Jurcau Vasile