pagina facebook ubv Harta site

Home Facultatea de Stiinte Economice Admitere Ciclu 1 licenta ro   en


Admiterea la Facultatea de Ştiinţe Economice
- Studii universitare de licenţă -

conform "METODOLOGIEI DE ADMITERE"
Specializări ale Facultătii de Ştiinţe Economice

  • Management

Perioada de înscriere şi afişarea rezultatelor

Sesiunea I

    • înscrieri: 1 iulie 2021 - 30 iulie 2021

Sesiunea II

    • înscrieri: 3 august 2021 - 25 septembrie 2021
Media de admitere este reprezentată de media obţinută la examenul de bacalaureat.Actele necesare

Înscrierea candidatilor se face pe baza următoarelor acte:

a) Cerere de înscriere (formular tipizat, eliberat de Universitate);
b) diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta recunoscuta de ME în original. Pentru candidatii care au aplicat si la o alta facultate este necesara o copie legalizata a diplomei
de bacalaureat (sau echivalenta) însotita de o adeverinta de la facultatea unde se afla actele în original ;
c) Foaia matricola, anexa la diploma de bacalaureat, în original;
d) certificatul de nastere în original/copie legalizata;
e) certificat de casatorie în original/copie legalizata (în cazul schimbarii numelui)
f) copie xerox dupa actul de identitate;
g) 3 fotografii tip 3/4, color , actuale;
h) copie chitanta taxa de înscriere, la concursul de admitere;
i) dosar plic;
j) adeverinta medicala tip, eliberata de medicul de familie.Taxe de scolarizare

Modalităţi de plată (maxim 4 tranşe)

Prima tranşă - 1/4 până la 1 Octombrie 2021

A doua tranşă - 1/4 până la 1 Decembrie 2021

A treia tranşă - 1/4 până la 1 Martie 2022

A patra tranşă - 1/4 până la 1 Mai 2022Pachet de facilitati

  • La plata integrală a taxei anuale de școlarizare, până la 1 octombrie, se acorda o reducere de 10%.
  • Studentii din aceeasi familie beneficiaza individual de reducerea taxei cu 5%;
  • Studentilor care urmeaza în paralel doua programe de studii sau sunt la a II-a specializare din cadrul UBV, li-se acorda o reducere a taxei cu 8%;
  • În cazul în care un student beneficiaza de mai multe facilita?i, se ia în calcul facilitatea cea mai favorabila.
  • Taxa anuala de scolarizare poate fi achitata în 4 transe, prima prezentare la examen fiind inclusa în taxa.