pagina facebook ubv Harta site

Home Facultatea de Stiinte Economice Admitere Ciclu 1 licenta ro   en


Admiterea la Facultatea de Ştiinţe Economice
- Studii universitare de licenţă -

conform "METODOLOGIEI DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019"
Specializări ale Facultătii de Ştiinţe Economice

 • Management
 • Finanţe şi Bănci
 • Contabilitate şi Informatică de Gestiune
 • Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor

Perioada de înscriere şi afişarea rezultatelor

Sesiunea I

  • înscrieri: 2 iulie 2018 - 31 iulie 2018

Sesiunea II

  • înscrieri: 1 august 2018 - 21 septembrie 2018
Media de admitere este reprezentată de media obţinută la examenul de bacalaureat.Actele necesare

Înscrierea candidatilor se face pe baza următoarelor acte:

a) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta recunoscută de MEN în original şi copie legalizată. Pentru candidaţii care au aplicat şi la o altă facultate este necesară o copie legalizată a diplomei de bacalaureat (sau echivalenta) însoţită de o adeverinţă de la facultatea unde se află actele în original ;
b) certificatul de naştere în copie legalizată;
c) certificat de căsătorie în copie legalizată (în cazul schimbării numelui prin căsătorie)
d) Copie xerox după actul de identitate (C.I.- Carte de Identitate/ B.I.- Buletin de Identitate)
e) 3 fotografii tip 3/4;
f) chitanţă de plată, la casieria Universităţii, a taxei de înscriere la concursul de admitere;
g) dosar plic, cu antet completat;
h) adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie;Taxe de scolarizare

Modalităţi de plată (maxim 3 tranşe)

Prima tranşă - 1/3 până la 1 Octombrie 2018

A doua tranşă - 1/3 până la 1 Decembrie 2018

A treia tranşă - 1/3 până la 1 Martie 2019Pachet de facilitati

 • La plata integrală a taxei anuale de școlarizare, până la 1 octombrie 2018, se obține o reducere de 10%.
 • Prima prezentare la examen este inclusă în taxa anuală de școlarizare.
 • Studenții care fac parte din aceeași familie și studiază împreună la universitatea noastră, beneficiază fiecare  de reducerea taxei de școlarizare cu 5%.
 • Absolvenții U.B.V. la  a doua  specializare au reducere la taxa de  școlarizare de 8%.
 • Burse la fiecare specializare, acordate semestrial.