pagina facebook ubv Harta site

Home Facultatea de Stiinte Economice Admitere Ciclu 1 licenta ro   en


Admiterea la Facultatea de Ştiinţe Economice
- Studii universitare de licenţă -

conform "METODOLOGIEI DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020"
Specializări ale Facultătii de Ştiinţe Economice

 • Management
 • Finanţe şi Bănci
 • Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Perioada de înscriere şi afişarea rezultatelor

Sesiunea I

  • înscrieri: 1 iulie 2020 - 31 iulie 2020

Sesiunea II

  • înscrieri: 3 august 2020 - 25 septembrie 2020
Media de admitere este reprezentată de media obţinută la examenul de bacalaureat.Actele necesare

Înscrierea candidatilor se face pe baza următoarelor acte:

a) diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta recunoscuta de MEC în original. Pentru candidatii care au aplicat si la o alta facultate este necesara o copie legalizata a diplomei de bacalaureat (sau echivalenta) însotita de o adeverinta de la facultatea unde se afla actele în original ;
b) Foaia matricola, anexa la diploma de bacalaureat, în original;
c) certificatul de nastere în original/copie legalizata;
d) certificat de casatorie în original/copie legalizata (în cazul schimbarii numelui)
e) copie xerox dupa actul de identitate;
f) 3 fotografii tip ľ, color , actuale;
g) copie chitanta taxa de înscriere, la concursul de admitere;
h) dosar plic, cu antet completat;
i) adeverinta medicala tip, eliberata de medicul de familie.Taxe de scolarizare

Modalităţi de plată (maxim 4 tranşe)

Prima tranşă - 1/4 până la 1 Octombrie 2020

A doua tranşă - 1/4 până la 1 Decembrie 2020

A treia tranşă - 1/4 până la 1 Martie 2021

A patra tranşă - 1/4 până la 1 Mai 2021Pachet de facilitati

 • La plata integrală a taxei anuale de școlarizare, până la 1 octombrie 2020, se obține o reducere de 10%.
 • Prima prezentare la examen este inclusă în taxa anuală de școlarizare.
 • Studenții care fac parte din aceeași familie și studiază împreună la universitatea noastră, beneficiază fiecare  de reducerea taxei de școlarizare cu 5%.
 • Absolvenții U.B.V. la  a doua  specializare au reducere la taxa de  școlarizare de 8%.
 • Burse la fiecare specializare, acordate semestrial.