pagina facebook ubv Harta site

Home Facultatea de Educatie fizica si Sport Admitere ro   en


Admiterea la Facultatea de Educaţie fizică şi sportMETODOLOGIA GENERALĂ DE ADMITERE IN CICLUL 1 - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ


Specializări ale Facultăţii de Educaţie Fizică si Sport

  • Educaţie Fizică si Sport

Perioada de înscriere şi afişarea rezultatelor

Sesiunea I

    • înscrieri: 01 iulie 2020 - 31 iulie 2020

Sesiunea II

    • înscrieri: 3 august 2020 - 25 septembrie  2020

Actele necesare

Înscrierea candidatilor se face pe baza urmãtoarelor acte:

a) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta recunoscută de MEC în original. Pentru candidaţii care au aplicat şi la o altă facultate este necesară o copie legalizată a diplomei de bacalaureat (sau echivalenta) însoţită de o adeverinţă de la facultatea unde se află actele în original ;
b) Foaia matricolă anexă la diploma de bacalaureat, în original
c) certificatul de naştere în original/copie legalizată;
d) certificat de căsătorie în original/copie legalizată (în cazul schimbării numelui
e) Copie xerox după actul de identitate
f) 3 fotografii tip ¾; color, actuale;
g) copie chitanţă taxa de înscriere la concursul de admitere;
g) dosar plic, cu antet completat;
i) adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie

Modalităţi de plată a taxei de scolarizare

Prima tranşă - 1/4 până la 1 Octombrie 2020

A doua tranşă - 1/4 până la 1 Decembrie 2020

A treia tranşă - 1/4 până la 1 Martie 2021

A patra tranşă - 1/4 până la 1 Mai 2021