pagina facebook ubv Harta site

Home Facultatea de Educatie fizica si Sport Admitere ro   en


Admiterea la Facultatea de Educaţie fizică şi sportMETODOLOGIA GENERALĂ DE ADMITERE IN CICLUL 1 - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ


Specializări ale Facultăţii de Educaţie Fizică si Sport

 • Educaţie Fizică si Sport

Perioada de înscriere şi afişarea rezultatelor

Sesiunea I

  • înscrieri: 01 iulie 2021 - 31 iulie 2021

Sesiunea II

  • înscrieri: 3 august 2021 - 25 septembrie  2021

Actele necesare

Înscrierea candidatilor se face pe baza urmãtoarelor acte:

a) Cerere de inscriere (formular tipizat, eliberat de Universitate); b) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta recunoscută de ME în original. Pentru candidaţii care au aplicat
şi la o altă facultate este necesară o copie legalizată a diplomei de bacalaureat (sau echivalenta) însoţită de o adeverinţă de la facultatea unde se află actele în original ;
c) Foaia matricolă anexă la diploma de bacalaureat, în original
d) certificatul de naştere în original/copie legalizată;
e) certificat de căsătorie în original/copie legalizată (în cazul schimbării numelui
f) Copie xerox după actul de identitate
g) 3 fotografii tip ¾; color, actuale;
h) copie chitanţă taxa de înscriere la concursul de admitere;
i) dosar plic
j) adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie

Modalităţi de plată a taxei de scolarizare

Prima tranşă - 1/4 până la 1 Octombrie 2021

A doua tranşă - 1/4 până la 1 Decembrie 2021

A treia tranşă - 1/4 până la 1 Martie 2022

A patra tranşă - 1/4 până la 1 Mai 2022

Pachet de facilităţi

 • La plata integrală a taxei anuale de școlarizare, până la 1 octombrie, se obține o reducere de 10%.
 • Studenții din aceeași familie beneficiază individual de reducerea taxei cu 5%.
 • Studenților care urmeaza in paralel doua programe de studii sau sunt la a II-a specializare din
  cadrul UBV, li-se acorda o reducere a taxei cu 8%;
 • In cazul in care un student beneficiaza de mai multe facilitati, se ia in calcul facilitatea cea mai favorabila.
 • Taxa anuala de scolarizare poate fi achitata in 4 transe, prima prezentare la examen fiind inclusa in taxa.