pagina facebook ubv Harta site

Home Facultatea de Drept Admitere Ciclu 1 licenta ro   en


Admiterea la Facultatea de Drept
- Studii universitare de licenţă -

conform "METODOLOGIEI DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020"




Specializări ale Facultăţii de Drept

  • Drept

Perioada de înscriere şi afişarea rezultatelor

Sesiunea I

    • înscrieri: 01 iulie 2020 - 31 iulie 2020

Sesiunea II

    • înscrieri: 3 august 2020 - 25 septembrie  2020




Media de admitere este reprezentată de media obţinută la examenul de bacalaureat.



Actele necesare

Înscrierea candidatilor se face pe baza urmãtoarelor acte:

a) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta recunoscută de MEC în original. Pentru candidaţii care au aplicat şi la o altă facultate este necesară o copie legalizată a diplomei de bacalaureat (sau echivalenta) însoţită de o adeverinţă de la facultatea unde se află actele în original ;
b) Foaia matricolă anexă la diploma de bacalaureat, în original
c) certificatul de naştere în original/copie legalizată;
d) certificat de căsătorie în original/copie legalizată (în cazul schimbării numelui
e) Copie xerox după actul de identitate
f) 3 fotografii tip ¾; color, actuale;
g) copie chitanţă taxa de înscriere la concursul de admitere;
g) dosar plic, cu antet completat;
i) adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie



Taxe de scolarizare

Modalităţi de plată (maxim 4 tranşe)

Prima tranşă - 1/4 până la 1 Octombrie 2020

A doua tranşă - 1/4 până la 1 Decembrie 2020

A treia tranşă - 1/4 până la 1 Martie 2021

A patra tranşă - 1/4 până la 1 Mai 2021





Pachet de facilităţi

  • La plata integrală a taxei anuale de școlarizare, până la 1 octombrie 2020, se obține o reducere de 10%.
  • Prima prezentare la examen este inclusă în taxa anuală de școlarizare.
  • Studenții care fac parte din aceeași familie și studiază împreună la universitatea noastră, beneficiază fiecare  de reducerea taxei de școlarizare cu 5%.
  • Absolvenții U.B.V. la  a doua  specializare au reducere la taxa de  școlarizare de 8%.
  • Burse la fiecare specializare, acordate semestrial.