pagina facebook ubv Harta site

Home Facultatea de Drept Admitere Ciclu 1 licenta ro   en


Admiterea la Facultatea de Drept
- Studii universitare de licenţă -

conform "METODOLOGIEI DE ADMITERE"
Specializări ale Facultăţii de Drept

 • Drept

Perioada de înscriere şi afişarea rezultatelor

Sesiunea I

  • înscrieri: 01 iulie 2022 - 29 iulie 2022

Sesiunea II

  • înscrieri: 1 august 2022 - 23 septembrie  2022
Media de admitere este reprezentată de media obţinută la examenul de bacalaureat.Actele necesare

Înscrierea candidatilor se face pe baza următoarelor acte:

a) Cerere de înscriere (formular tipizat, eliberat de Universitate);
b) diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta recunoscuta de ME în original. Pentru candidatii care au aplicat si la o alta facultate este necesara o copie legalizata a diplomei
de bacalaureat (sau echivalenta) însotita de o adeverinta de la facultatea unde se afla actele în original ;
c) Foaia matricola, anexa la diploma de bacalaureat, în original;
d) certificatul de nastere în original/copie legalizata;
e) certificat de casatorie în original/copie legalizata (în cazul schimbarii numelui)
f) copie xerox dupa actul de identitate;
g) 3 fotografii tip 3/4, color , actuale;
h) copie chitanta taxa de înscriere, la concursul de admitere;
i) dosar plic;
j) adeverinta medicala tip, eliberata de medicul de familie.Taxe de scolarizare

Modalităţi de plată (maxim 5 tranşe)

Prima tranşă - până la 1 Octombrie 2021

A doua tranşă - până la 1 Decembrie 2021

A treia tranşă - până la 1 Februarie 2022

A patra tranşă - până la 1 Aprilie 2022

A cincea tranşă - până la 1 Iunie 2022

Pachet de facilităţi

 • La plata integrală a taxei anuale de școlarizare, până la 1 octombrie, se obține o reducere de 10%.
 • Studenții din aceeași familie beneficiază individual de reducerea taxei cu 5%.
 • Studenților care urmeaza in paralel doua programe de studii sau sunt la a II-a specializare din
  cadrul UBV, li-se acorda o reducere a taxei cu 8%;
 • In cazul in care un student beneficiaza de mai multe facilitati, se ia in calcul facilitatea cea mai favorabila.
 • Taxa anuala de scolarizare poate fi achitata in 4 transe, prima prezentare la examen fiind inclusa in taxa.