pagina facebook ubv Harta site

Home Facultatea de Drept Admitere Ciclu 1 licenta ro   en


Admiterea la Facultatea de Drept
- Studii universitare de licenţă -

conform "METODOLOGIEI DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019"
Specializări ale Facultăţii de Drept

  • Drept

Perioada de înscriere şi afişarea rezultatelor

Sesiunea I

    • înscrieri: 02 iulie 2018 - 31 iulie 2018

Sesiunea II

    • înscrieri: 1 august 2018 - 21 septembrie  2018
Media de admitere este reprezentată de media obţinută la examenul de bacalaureat.Actele necesare

Înscrierea candidatilor se face pe baza urmãtoarelor acte:

a) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta recunoscută de MEN în original şi copie legalizată. Pentru candidaţii care au aplicat şi la o altă facultate este necesară o copie legalizată a diplomei de bacalaureat (sau echivalenta) însoţită de o adeverinţă de la facultatea unde se află actele în original ;
b) certificatul de naştere în copie legalizată;
c) certificat de căsătorie în copie legalizată (în cazul schimbării numelui prin căsătorie)
d) Copie xerox după actul de identitate (C.I.- Carte de Identitate/ B.I.- Buletin de Identitate)
e) 3 fotografii tip ¾;
f) chitanţă de plată, la casieria Universităţii, a taxei de înscriere la concursul de admitere;
g) dosar plic, cu antet completat;
h) adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familieTaxe de scolarizare

Modalităţi de plată (maxim 3 tranşe)

Prima tranşă - 1/3 până la 1 Octombrie 2018

A doua tranşă - 1/3 până la 1 Decembrie 2018

A treia tranşă - 1/3 până la 1 Martie 2019

Pachet de facilităţi

  • La plata integrală a taxei anuale de școlarizare, până la 1 octombrie 2018, se obține o reducere de 10%.
  • Prima prezentare la examen este inclusă în taxa anuală de școlarizare.
  • Studenții care fac parte din aceeași familie și studiază împreună la universitatea noastră, beneficiază fiecare  de reducerea taxei de școlarizare cu 5%.
  • Absolvenții U.B.V. la  a doua  specializare au reducere la taxa de  școlarizare de 8%.
  • Burse la fiecare specializare, acordate semestrial.