pagina facebook ubv Harta site

ABSOLVENTII SI PIATA MUNCII (studiu national de monitorizare) ro   en

 

 

Mesajul Rectorului

Universitatea "Bogdan Vodă" din Cluj-Napoca a încheiat, în luna martie 2010, un acord cadru de colaborare cu Unitatea Executiva pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare (UEFISCDI), fiind parte contractantă a proiectului „Absolvenții și Piața Muncii",finanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa prioritară 2 "Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii" . Obiectul acestui acord cadru de colaborare  îl constituie implementarea unui studiu de monitorizare a inserției pe piața muncii a absolvenților universității noastre, cu scopul de a dezvolta și consolida capacitatea instituțională de analiză a traseului socio-profesional al absolvenților.

Informaţii utile

Problematica tranziţiei, de la şcoală la muncă, a devenit tot mai acută şi actuală în procesul de restructurare economică a României, odată cu manifestarea îngrijorătoare a şomajului în rândul tinerilor. Proiectul „Absolvenții și Piața Muncii" menţionează ca scop principal monitorizarea inserției pe piața muncii a absolvenților din instituțiile de învățământ superior de stat și particulare susținând procesul tranziţiei de la şcoală la piața muncii. Preocupările nu sunt specifice numai ţării noastre ele sunt prezente în toate ţările şi au căpătat dimeniuni tot mai complexe, în contextul economiei bazate pe cunoaştere. În acest nou context, tranziţia de la şcoală la piaţă este guvernată de o nouă viziune şi anume centrarea învăţării pe nevoile pieţei muncii. Pentru absolvenţii de învăţământ superior, cei care au cel mai ridicat potenţial creativ şi care se presupune că vor contribui în cel mai înalt grad la dezvoltarea economiei cunoaşterii.

Acest proces nu poate fi sprijinit decât prin constituirea unor parteneriate între instituţiile de învățământ superior, comunitatea de afaceri, instituţiile de cercetare-dezvoltare, companiile de recrutare, organizaţiile de consiliere si orientare profesionala, furnizorii de training și organizațiile neguvernamentale din domeniul educaţiei, care să valorifice oportunitatea oferiă de Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Prof.dr. Dumitru Purdea - Rectorul Universitatii Bogdan Voda

Rolul şi responsabilităţile universităţii în cadrul proiectului

Universitatea "Bogdan Vodă", va colabora cu CNFIS-UEFISCDI la implementarea studiului pilot beneficiind de instrumentele și metodologia unitară de cercetare a inserției propriilor aboslvenți pe piața muncii, care vor facilita efectuarea acestei activități în deplină concordanță cu cerințele formulate de ARACIS și MECTS în cadrul standardelor și indicatorilor de calitate a educației, consolidându-și rolul său în cadrul proiectului prin:

  • Adaptarea continuă programele sale de studii (licență și masterat) la dinamica mediului socio-economic;
  • Aplicarea chestionarului unic la nivel național, absolvenților Universității, prin implicarea directă a echipei instituționale care va obține informații despre absolvenții promoțiilor 2006-2010, permițând astfel evaluarea gradului de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor noștrii;
  • Consolidarea și validarea, la nivelul Universității, a bazei proprii de date privind absolvenții;
  • Participarea activă la activitățile și evenimentele derulate sub egida CNFIS-UEFISCDI;
  • Informarea CNFIS-UEFISCDI despre activitățile depuse și rezultatele obținute, pe etape, în implementarea, derularea și evaluarea instituțională a proiectului.

Ce urmăreste universitatea prin implicarea în proiectul APM

Universitatea Bogdan Vodă urmăreşte:

  • Dezvoltarea și consolidarea capacității instituționale de a realiza în mod curent consilierea de carieră și monitorizarea inserției pe piața muncii a propriilor absolvenți.
  • Dezvoltarea unui sistem de evaluare a gradului inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor de învăţământ superior, astfel încât dezechilibrele de pe piaţa muncii să nu depășească nivelul critic. Își propune să creeze pe baza metodologiilor elaborate de CNFIS-UEFISCDI, instrumente pe care apoi să le valideze în practica economică, contribuind la valorizarea corespunzătoare a resursei umane, identificând factorii şi pârghiile de creştere a capitalului uman. În acest fel se va crea un dublu impact în cadrul proiectului, unul în planul cunoaşterii realităţii şi a construcţiei de indicatori şi metode de cunoaştere şi altul în zona creşterii transferului de cunoştinţe către persoanele cheie, cu rol decizional, în politica educaţională.
  • Să contribuie la promovarea și formarea unei atitudini pozitive și responsabile a studenților față de construirea unei cariere încă din timpul studiilor, facilitând inserția absolvenților pe piața muncii, inclusiv în organizația noastră.
  • Să contribuie la creșterea numărului de tineri absolvenți mai bine pregătiți pentru piața muncii,
  • Să contribuie la promovarea și dezvoltarea de parteneriate între Universitate, angajatori, instituțiile de cercetare-dezvoltare, companiile de recrutare, companiile de consiliere și orientare profesională, furnizorii de training, care să faciliteze tranziția tinerilor absolvenți de la școală la viața activă.

Echipa de coordonare a proiectului in cadrul institutiei

- conf.dr. Nicolae Mărginean - coordonator instituţional
- conf.dr. Janetta Sirbu - expert instituţional

Contact

  conf.dr. Nicolae Mărginean
  e-mail:
absolventiapm@ubv.ro; absolventiUBV.APM@gmail.com; absolventiubv_apm@yahoo.com  
  telefon: 0264/598787; 0745/318321


 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe co-finantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene